Category: Thực Phẩm Dinh Dưỡng

Hết mụn với bột lúa non barley

Hết mụn với bột lúa non barley

Công cuộc trị mụn hơn 1 năm của mình cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Mình tự hứa là nếu mình chữa hết mụn, mình sẽ review để giúp các bạn gặp phải …